Kat Mülkiyetine Geçilmesi Zorunlu Mudur?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 2007 yılında yapılan değişiklikle, 28.11.2007 tarihinden önce yapılan binalar açısından ve bu tarihten sonrasında yapılan binalar açısından farklı sürelere tabi olarak kat mülkiyetine geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

28.11.2007 tarihinden önce bina yapılmışsa ve iskan belgesi de alınmışsa, 28.11.2007 tarihinden itibaren 2 sene içerisinde kat mülkiyetine geçirilmesi zorunludur.

Belirtiğimiz tarihten sonra bina tamamlanmış ve iskan izni alınmışsa kat irtifaklı binanın iskan izninin alınmasından itibaren 1 yıl içerisinde kat mülkiyetine geçirilmesi için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Belirtildiği üzere binanın tabi olduğu sürelerde kat mülkiyetine geçirilmezse 1000 TL’lik idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak bu ceza iskan belgesi alınmış olan binalar açısından geçerlidir. Yani iskan belgesi olmayan binalar açısından böyle bir ceza uygulanamaz.

Yorum yapın