Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

Bina yapılmış ve iskan alınmışsa kat irtifakı sahiplerinden birinin talebi üzerine kat mülkiyetine geçilebileceği kat mülkiyeti kanunda belirtilmektedir. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş genel itibariyle şöyle tanımlanabilir:

Kat irtifakından, kat mülkiyetli tapuya geçiş, tapu kütüğünde gerçekleştirilen bir düzeltme işlemi ile gerçekleşmektedir . Kat irtifakı alındığında, tapu dairesindeki kat mülkiyeti kütüğünde tapunun cinsi kısmı arsa olarak gözükmektedir.

İskan ruhsatı alındıktan sonra, gerekli başvurunun yapılmasıyla tapunun cinsi kısmı arsa yerine bina olarak değiştirilerek kat mülkiyetine geçilmiş olur. Bunun için belediyelerin iskan ruhsatı vermesi ve bunu bildiren yazıyı tapu kadastroya kat mülkiyetine geçiş talebiyle irtifak sahibinin götürmesi sonrasında tapu müdürlüğü gerekli düzeltmeyi yapar.

Kat mülkiyeti tapusuna geçiş için yapının tamamlanmış olması gerekir; aksi halde kat mülkiyetine geçiş mümkün değildir. Başlıca husus bu olmakla birlikte her kat irtifaklı tapu kat mülkiyetine dönüştürülemez. Çünkü her kat irtifaklı tapu binanın tamamlanması ile iskan ruhsatı alamaz. Örnek vermek gerekirse;

1. Mütahhit projeye aykırı malzeme kullanmış olabilir
2. İmar mevzuatına aykırı taşmalar yapılmış olabilir

Bunlara benzer sebeplerle iskan belgesini belediye vermeyeceği için hukuken hiçbir zaman kat mülkiyetine geçilemez.

Bununla birlikte kat mülkiyetine geçişle ödeyeceğiniz emlak vergisi de artacaktır.

Yorum yapın