Kaçakçılık Konusu Eşya Hakkında Arama Elkoyma Tasfiye ve Müsadere İşlemleri [PDF]

Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirleme amacıyla 21.03.2007 tarihinde kabul edilen ve 31.02.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda gümrük işlerine tabi tutmaksızın ülkeye eşya sokma, gümrük kapıları dışından ülkeye eşya sokma, kanun gereği ihracı yasak olan eşyayı ülkeden çıkarma gibi bir takım kaçakçılık suçları düzenlenmiştir.

Söz konusu kaçakçılık suçlarının konusu olan eşya ile ilgili olarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda arama, elkoyma, tasfiye, müsadere gibi çeşitli usul hükümleri yer almaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu suça konu eşyanın müsaderesi ve müsaderesi gereken eşyaya ilişkin arama ve elkoyma şartlarının düzenlendiği temel kanunlardır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ise özel olarak kaçakçılık konusu eşyanın müsaderesi ve elkonulmasını Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na atıf yapmak suretiyle düzenlemektedir. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak gerek gümrük idaresince gerçekleştirilecek işlemlerde gerekse de adli makamlarca gerçekleştirilecek suç soruşturma ve kovuşturmasında Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan genel hükümlerin yanında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yer alan özel düzenlemeler de dikkate alınacaktır.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kaçakçılık konusu eşya ile ilgili olarak çeşitli noktalarda Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’a atıfta bulunmakla birlikte kaçakçılık konusu eşyalara özel tasfiye, alıkonma gibi birtakım farklı usuli kavram ve düzenlemeler de getirmektedir.

Çalışmamızın ilk bölümünde genel olarak ceza muhakemesi için öngörülen arama ve elkoyma prosedürü ile özelde kaçakçılık suçlarının konusu olan eşya hakkında arama, elkoyma ve alıkoyma prosedürleri aktarılacak, ikinci bölümde kaçakçılık konusu eşyanın tasfiyesi ve tasfiye sonucu elde edilen bedelin tabi olduğu hukuki süreç ele alınacak, üçüncü ve son bölümde ise kaçakçılık suçu konusu eşya ile ilgili olarak müsadere süreci, müsadere ile mülkiyetin kamuya geçirilmesinin farkları ve idarenin mal edinme yöntemleri bakımından müsaderenin değerlendirilmesi konuları incelenecektir.

Makalenin tam metni için mesaj atınız.

Yorum yapın