İmar Durumu Öğrenme

Bir arsanın imar durumunu öğrenebilmek için arsanın bağlı bulunduğu belediye başkanlığına başvurmak gerekiyor. Bu talebi dilekçe ile yapmanız gerekir. İmar durumunu bazı belediyeler 3. kişilere vermemektedir. Bu durumda imar durumunu arsanın sahibinin alması gerekmektedir. Vekaletname ile de asil adına vekilen güncel imar durumunu talep etmeniz mümkündür.

İmar durumu ile arsanın üzerine ne kadar kapalı alan inşa edebileceğinizi ve yapacağınız  yapının  teknik ve  fiziki şartlarının ne olması gerektiğiniz öğrenirsiniz. İmar durumuna itiraz etmeniz de mümkündür. Özellikle kentsel dönüşümün çalışmalarının söz konusu olduğu bu dönemde inşaat çalışması yapılacak arsanın imar durumu büyük önem arz etmektedir. Zira müteahhitin gerçekleştireceği proje sonucunda ortaya çıkartacağı bağımsız bölüm sayısı, bağımsız bölümlerin müteahhit ve arsa sahipleri arasında nasıl paylaşacağı gibi hususlarda hep imar durumu belirleyici rol oynamaktadır.

Yorum yapın