İhbar Tazminatı Hesaplama

Aşağıda yer alan ihbar tazminatı hesaplama uygulamasını kullanarak ne kadar ihbar tazminatına hak kazandığınızı hesaplayabilir ve işverenden ihbar tazminatı talep ederken veya ihbar tazminatı talepli dava açarken bu verileri esas alabilirsiniz. İhbar tazminatı talebinizi işverene ihtarname çekerek talep edebilirsiniz. İhtarnameye cevap alamamanız halinde iş mahkemesinde ihbar tazminatı talepli dava açmanız mümkündür. Bu durumda iş hukuku konusunda uzman bir avukatın yardımına başvurmanızı tavsiye ederiz.

İhbar Tazminatı

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedecek tarafın kanunda belirtilen sürelerle sözleşmenin fesih tarihinden önce fesih iradesini karşı tarafa aktarması gerekmektedir. Bu yükümlülük hem işçi hem de işveren için geçerlidir. Haklı nedenle fesih hakkına sahip olmayan taraf sözleşmeyi belirtilen süreler içerisinde karşı tarafa haber vermeden işten ayrılması veya iş akdini sona erdirmesi halinde ihbar tazminatı ödemek mecburiyetinde kalır.

İhbar Tazminatı Nedir ?

İhbar tazminatı işçinin ihbar süresi kadar ücreti tutarında tazminattır. Bu tazminatı sürelere uymadan iş sözleşmesini fesheden taraf ödemek durumunda kalır. İhbar süreleri 6 aydan daha az kıdeme sahip işçiler bakımından 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar kıdeme sahip işçiler bakımından 4 haftadır. 1,5 yıldan 3 yıla kadar kıdeme sahip işçilerin ihbar süresi 6 hafta, 3 yıldan fazla kıdeme sahip işçilerin ihbar süresi ise 8 haftadır.

Bu sürelere ihbar öneli de denilmektedir. Bu sürelere uymadan sözleşmeyi sona erdiren taraf haklı nedene dayanamıyorsa karşı tarafa belirtilen sürelerle işçinin ücret miktarı oranında tazminatı ihbar tazminatı olarak ödemek mecburiyetindedir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır

İhbar tazminatını aşağıda yer alan uygulamada yer alan işe başlangıç tarihi, işten ayrılma tarihi, brüt maaş miktarınızı, ek ücretler ve yıllık brüt ikramiye miktarınızı girerek hesaplayabilirsiniz. Ayrıca kıdem tazminatı hesaplama sayfamızda yer alan uygulama ile kıdem tazminatı miktarınızı da hesaplayabilirsiniz.

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplama uygulamasında yer alan veriler güncel verilerek olup, bu verileri ihbar tazminatı talebinizde ve iş mahkemesinde açacağınız ihbar tazminatı davasında esas alabilirsiniz. İhbar tazminatı talebi kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakları ile aynı dava içerisinde talep edilebilir. İş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu dava asliye hukuk mahkemesinde açılmaktadır.

Yorum yapın