İfraz Ne Demektir ?

İfraz kelime anlamı olarak ayırmaz demektir. Gayrimenkul Hukuku’nda ifraz bir taşınmazın belirli yazıda parçalara bölünerek, birden fazla gayrimenkuller elde edilmesi işlemidir. Tek bir tapuya sahip arsa veya tarla olarak kullanılan gayrimenkul ifraz işlemi ile birden fazla parçaya bölünebilir.

İfraz işlemine bir takım kanuni kısıtlamalar getirilmiştir. Bunlardan bir tanesi ifraz işlemi ile bölünen parçalarının herbirinin mutlaka kadastral yola cephesinin olması zorunluluğudur. İfraz işlemi ile yola cephesi olmayan bir parsel oluşturulamaz.

Diğer bir sınır, ifraz işlemi ile yeni bir yol ihdas edilemez, ifraz ile sadece yeni parseller oluşturulur. Ayrıca 5000 m2 den küçük araziler tekrar ifraz edilerek parçalara bölünemez.

Yorum yapın