Kategori «İcra Avukatı»

Kira Alacağı ve Tahliye İstemli Yargıtay Kararı

8. Hukuk Dairesi 2017/3415 E. , 2017/8006 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İcra Takibine İtirazın Kaldırılması Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine. Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu …

Vakıf Üniversitelerinin Mal ve Alacaklarının Haczi İctihad

Aşağıdaki kararda bir vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi’nin bir takım mal varlıklarının haczinin kabil olduğuna karar verilmiş olup Hukuk Genel Kararı’nın 2003 tarihli olduğu ve daha yeni tarihli aksi görüşte yüksek yargı kararlarının mevcut olabileceği hususu gözden kaçırılmamalıdır. Hukuk Genel Kurulu 2003/12-116 E., 2003/111 K. Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; (Ankara Altıncı …