Kategori «Hukuki Bilgiler»

Hayatın her alanında işinize yarayacak pratik hukuki bilgilerin paylaşıldığı kategoridir.

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

hekimin hukuki sorumluluğu

Daha önce hekimin cezai sorumluluğu konusunu el almıştık. Hekimin gerçekleştirdiği tedavi işlemleri sırasında kast veya taksir derecesindeki bir kusur ile hastanın durumunun daha da ağırlaşmasına veya ölümüne sebebiyet vermesi halinde kasten veya taksirle öldürme ve yaralama suçlarının gündeme geleceğine değinmiştik. Bu yazımızda ise hekimin hukuki sorumluluğu yani kusurlu davranışları neticesinde meydana gelene zararı tazmin etme …

Eser Sözleşmesi Nedir ?

Eser sözleşmesi taraflardan birinin belli bir işi yapma diğer tarafın ise belli bir para ödeme borcu altına girdiği Türk borçlar kanununda düzenlenen bir sözleşme türüdür. Eser sözleşmesinde işi alan kişiye yüklenici, işi yapan, taahhüt eden (müteahhit) denilirken işi yaptıran kişiye iş sahibi denilmektedir. Eğer yüklenici yani işi yapan kişi sözleşmede aksine bir hüküm yoksa ve …

Trafo Baz İstasyonu vb. Sağlayıcılarla İlgili Başvurulabilecek Yollar

kanal katılım bedeli

Bir çok ev sahibinin şikayetçi olduğu hususlardan biri çevresinde trafo veya buna benzer bir sağlayıcının bulunması nedeniyle radyasyon , ses vb. rahatsız edici ve sağlığı etkileyici cihazların bulunmasıdır. Bu cihazların kaldırılması ise genellikle yargı aşamasına taşınmaktadır. Çünkü sağlayıcı şirket veya devlet bunu kamu yararı için uygulamak zorunda ve birilerinin katlanması gerekmektedir. Ancak bu meselenin çözümünde …

Şirket Evliliği Ne Demektir ?

Şirket evliliği iki veya daha fazla şirketin bir takım amaçlar doğrultusunda bir araya gelerek, ortak bir oluşum meydana getirmelerini  ifade etmektedir.  Şirket evliliği de tıpkı bir evlilik gibi iyi değerlendirilmeli, öncesinde  iyi analizler  yapılmalıdır. Şirket evliliğinde taraf şirketlerin değerlemelerinin bu konuda uzman kuruluşlarca yapılması, birleşme yöntemi, taraf şirketlerin yapısı, evlilik sonrası meydana getirilecek yönetimin yapısı önceden …

Vergi Usul Hukukunda Kaçakçılık Suçu ve Cezası

Devletin egemenlik yetkisine dayanarak tabiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerden vergi toplaması sosyal devlet olgusunun en önemli unsurlarından birini oluşturduğundan vergilendirmeye ilişkin esaslar doğrudan normlar hiyerarşisinin zirvesinde bulunan Anayasa ile düzenlenmiş ve sınırları çizilmiştir. Anayasa’nın 73’üncü maddesi ile vergilendirmeye ilişkin anayasal ilkeler olan genellik, karşılıklılık, mali güce dayanma, adalet, eşitlik ve kanunilik ilkeleri tespit edilmiştir. …

CIP Teslim Ne Demektir ?

CIP teslim C teslim şekillerinin sonuncusudur ve açılımı Cost  – Insurance – Paid tir. CIP  teslim şeklinde satıcı ve alıcının yükümlülükleri ve sorumlulukları CIF ile benzerlik arz etmektedir. CIP teslim şeklinde alıcı malı üretir, ihracat gümrük işlemlerini gerçekleştirir, malı ana  taşıma aracına taşır, yükleme masraflarını öder, malı sigortalatır ve taşıma ücretini de öder. Buna karşılık …

CPT Teslim Ne Demektir ?

CPT (Carriage Paid To) Bu teslim yöntemi CFR’nin tüm taşıma yollarında kullanılan şeklidir. CFR sadece deniz taşıma ile yapılan uluslararası satışlarda kullanılırken CFR tüm taşıma yollarında kullanılmaktadır ve tıpkı CFR gibi taşıma ücretinin satıcıya ait olduğu teslim şeklidir. Satıcı malları hazırlar, gümrük işlemlerini yaptırır, malları ana taşıma aracına yükler ve taşıma ücretini öder. Malların ana …