Hisseli Tapu Ne Demektir ?

Hisseli tapu, birden fazla paydaş malikin birlikte malik oldukları arsaya ait tapudur. Hisseli tapuda gayrimenkulün maliklerinin isimleri ve paydaşlık oranları yer alır. Hisseli tapu  arsanın hangi bölümünün hangi paydaşa ait olduğunu göstermez, orada sadece oranlar görülebilir. Paydaşlar arsanın hangi bölümünün hangi paydaşa ait olduğunu belirlemek için kendi aralarında rızai bir taksim sözleşmesi yapabilirler.

Hisseli tapuya sahip bir arsa satın alırken diğer paydaşların da ön-alım hakkı olduğu unutulmamalıdır. Kanun diğer paydaşlara satılan bir hisseyi öncelikli olarak  satın  alma  hakkı tanımıştır. Payın 3. bir kişiye satılması halinde diğer hissedarlar 2 yıl içerisinde kanundan doğan bu hakları ileri sürerek satın alan kişiye dava açabilir ve satılan bu hissenin kendilerine devredilmesini isteyebilirler.

Hisseli tapu satın alınırken diğer paydaşların durumu dikkate  alınmalı  ve  müstakil  tapulu bir yer almaktan daha farklı bir prosedürle karşılaşma ihtimali gözardı edilmemelidir.

Yorum yapın