Haksız Şart Nedir,Banka Kredisi Masrafı Nasıl Geri Alınabilir?

Günümüzde bankalar ve büyük ticari şirketler müşTerileri ile aralarında matbu yani önceden hazılanmış sözleşmeler kullanmaktadır. Ve bu sözleşmeler genellikle bankayı veya şirketi koruyucu ve tüketici aleyhine olan koşulları içermektedir. Tüketici zayıf durumda olduğu için tüketiciyi koruma kanunu bu konuda bir düzenleme getirmiş ve haksız şart içeren sözleşmelerde ki bu hükümlerin tüketiciye uygulanamayacağına yer vermiştir.Konuyu banka kredilerinde alınan masraf ve ücretler üzerinde yoğunlaşmak gerekirse:

Öncelikle haksız şartın ne olduğunu bilmemiz gerekir. Haksız şart tüketici ile müzakere edilmeden önceden satıcı veya sağlayıcı tarafından matbu bir sözleşmeye yerleştirilmiş ve tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tüketici aleyhine bozan sözleşme koşullarıdır.

Bu kapsama giren sözleşme koşullarının bulunduğu bir sözleşmenin bir tarafı tüketici ise bu hükümler tüketici bağlayıcı değildir. Belirttiğimiz matbu bir sözleşmenin varlığı yani önceden hazırlanmış bir sözleşmenin varlığı bu sözleşmenin tüketici ile müzakere edilmediği anlamını taşıyacağı kanunda açıkça yer almaktadır. Aksini iddia eden satıcı veya sağlayıcının maddelerin müzakere edilmiş olduğunu ispatlama yükü kendi üzerindedir.

Kredi sözleşmelerine dayanılarak alınan masraf ve erken ödeme cezai şartlarının bu hüküm çerçevesinde iadesinin istenmesi mümkündür ve bu bağlamda masrafların iadesine yönelik tüketici mahkemesi kararları ve yargıtay kararları mevcuttur.

Toparlarsak, kredi sözleşmesinde bulunan müzakere edilmemiş olan maddelere dayanılarak alınan masrafların geri iadesi için tüketici mahkemesinde dava açılması yoluna başvurularak ödenen masrafların yargılama sonucuna göre geri alınması mümkündür.

Yorum yapın