Kategori «Genel»

Hukukla İlgili Filmler

1. Anatomy of A Murder/ Bir Cinayetin Tahlili/ OttoPreminger – 1959 (Ahlak, adalet) 2. Judgment At Nuremberg/ Nüremberg Duruşması/ Stanley Kramer – 1961 3. To Kill A Mockingbird/Bülbülü Öldürmek/ Robert Mulligan-1962 (Irkçılık, yargılama, yargı etiği) 4. A Man for All Seasons/ Her Devrin Adamı/ Fred Zinnemann – 1966 (Siyasi tarih, kilise hukuku) 5. Le Proces/ …