Kategori «Genel»

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

kredi kartı üyelik aidatı

Tüketicilerin satın aldığı ürün ve hizmetler ve gerçekleştirdikleri akitlerle ilgili düzenlemelerin, özel tüketici sözleşme türlerine özel hükümlerin yer aldığı 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un tam metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6502.pdf

4721 Sayılı Türk Medeni Kanun

medeni kanun

Aşağıdayer alan link aracılığı ile şahsi hukuk, evlilik, boşanma, miras, taşınmaz hukuku gibi medeni hukukun temel esaslarını ve bazı usul hükümlerini içeren 4721 sayılı Medeni Kanun tam metnine ulaşabilirsiniz. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf    

4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu iş hukukunun temel kanunu olup işçi ve işveren arasındaki iş akdine ilişkin usul ve esaslara ilişkin yasal düzenlemeleri içermektedir. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu

Ceza hukukunun temel kanunlarından biri olan Ceza Usul Hukuku‘nun temel esaslarını ve usul hükümlerini, güvenlik tedbirleri, koruma tedbirleri ve ceza yargılamasını soruşturma, kovuşturma ve itiraz, temyiz yollarına ilişkin usulleri düzenleyen yürürlükteki kanun 17/12/2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‘dur. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5271&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5271

Hukuk Filmleri Listesi

Hukuk konulu filmleri seviyorsanız elimizde tam da sizlik bir hukuk filmleri listesi var. Listede yer alan filmler güncel hukuk filmleri ile güncellenecektir. 1. Anatomy of A Murder/ Bir Cinayetin Tahlili/ OttoPreminger – 1959 (Ahlak, adalet) 2. Judgment At Nuremberg/ Nüremberg Duruşması/ Stanley Kramer – 1961 3. To Kill A Mockingbird/Bülbülü Öldürmek/ Robert Mulligan-1962 (Irkçılık, yargılama, …

İstanbul Fikir Enstitüsü 2013-2015 Almanak

İstanbul Fikir ve Eğitim Derneği’nin bir kuruluşu olarak 29 Mayıs 2013 tarihinde hayata geçirilen İstanbul Fikir Enstitüsü kuruluşundan bu yana geçen 3 yıllık süreçte gerçekleştirdiği çalışmalar ve makalelerin yer aldığı 2013-2015 almanağını yayınladı. Benim de 2 makalemin yer aldığı almanakta ekonomi, hukuk, iletişim bilgileri, perspektif, strateji alanlarında çeşitli makaleler yer almaktadır. Devam eden süreçte İFE’nin …