Gayrimenkul Üzerinde Bulunan Haczi Kaldırma

Borçlu hakkında başlatılan bir icra takibi sonucunda tapuda borçluya ait bir gayrimenkulün var olduğu icra dairesince tespit edilmiş olması halinde bu gayrimenkul üzerine haciz konabilmektedir. Peki gayrimenkulle ilgili hacze itiraz nasıl yapılabilir ?

Bu yazıyı okuyabilirsiniz: https://www.hukuknotlarim.com/hacze-nasil-itiraz-edilir/

Ancak İcra İflas Kanunu bu konuda borçluyu koruyucu bir hüküm getirmektedir. O da, borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği hükmüdür. Borçlunun haline münasip evi borçlunun bir adet evi olması ve bu evinde ailesiyle birlikte yaşıyor olması halinde söz konusu olur.

Eğer borçlunun birden fazla evi varsa veya borçlunun bir adet evi olmakla birlikte bu ev lüks denebilecek kategoride bir evse, bu ev üzerine haciz konabilir, evin satılması sonucu elde edilen paradan haline münasip bir ev alacak kadar miktar borçluya verilir.

Konut finansmanı sonucu alınan evlerle ilgili olarak söylenmesi gereken husus ise; konut finansmanı sözleşmesinde taksitlerden birinin ödenmemesi halinde tüm borcun muaccel hale geleceği hükmünün yer alması ve bu taksitlerden en az ikisinin arka arkaya ödenmemesi halinde borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi gerçekleştirilebilir ve ipotekli evin satışı gerçekleştirilebilir.

Alacaklının muvafakati veya borcun tamamıyla ödenmesi halinde gayrimenkul üzerindeki haciz icra dairesi kanalıyla kaldırılabilir.

Yorum yapın