İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması

5. Hukuk Dairesi         2016/9780 E.  ,  2017/11905 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 30/11/2015 … Read more

Kentsel Dönüşüm Enkaz Bedeli Yargıtay Kararı

13. Hukuk Dairesi         2016/30888 E.  ,  2017/5177 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, … Read more

Kanal Katılım ve Şebeke Tesis Bedeli

3. Hukuk Dairesi         2016/8705 E.  ,  2016/11877 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup … Read more

Devremülk Nedir ?

Devremülk bir gayrimenkulün yılın belli dönemleri itibariyle farklı kişilere intifa hakkı kapsamında kullanım hakkı verilmesi şeklinde oluşan bir sözleşme şeklidir. Genellikle tatil yörelerinde, otellerde, kaplıca tesislerinde uygulanan devre mülk sistemi aynı taşınmazdan belli tarihsel zaman aralıklarıyla pek çok kişinin faydalanmasını sağlamaktadır. Devremülk davalarında görevli mahkeme, eğer … Read more

Şebeke Hissesi Bedeli Yargıtay Kararı

Aşağıda şebeke hissesi bedeline ilişkin güncel Yargıtay Kararı yer almaktadır 3. Hukuk Dairesi         2016/5726 E.  ,  2016/5188 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; … Read more