Fikrî Mülkiyet Hukuku Ders Notları [PDF]

Fikri Mülkiyet Hukuku bünyesinde fikir ve sanat ürünleri ile patent ve faydalı ürünleri ilgilendiren düzenlemeleri barındıran bir özel hukuk dalıdır. Bu ürünlere eşya hukuku anlamında genel olarak gayri maddi malvarlığı unsurları üzerindeki ayni hak, eşya hukuku sisteminde yer alan klasik ayni mülkiyet sisteminden farklı olarak süreye tabi tutulmuştur. Bu süre söz gelimi patent üzerinde 20 yıl, roman üzerinde eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıldır.

Fikri mülkiyet hukukunun saç ayaklarından bir tanesi olan fikir ve sanat eserlerine uygulanacak hükümleri düzenleyen kanun 1951 yılında yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur.

Makalenin tamamı için: Fikri Mülkiyet Hukuku Ders Notları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir