Ev Sahibinin Kirayı Almaması Halinde Neler Yapılmalıdır ?

Kiraya veren ya kira artışı istediği miktarda olsun diye veya kiracıyı tahliye edebilmek için bazen kirayı almamak suretiyle veya var olan banka hesabını kapatarak kiracıyı temerrüde düşürmeye çalışmaktadır. Hukuken haklarını kazanabilmek için bu yola başvurmaktadır. Bu durumda kiracı ne yapacağını bilmiyorsa ev sahibinin amacına ulaşması  mümkündür.

Bu durumu engellemek için yapmamız gereken şey:

Öncelikle kira alacağı borçlar kanunumuza göre götürülecek yani alacaklının ikametgahında teslim edilmesi gereken borçlardan olduğu için bu şartları sağlamak amacıyla çeşitli yollara başvurabiliriz. Tavsiye  edebileceğimiz  en  seçenek  PTT  vasıtasıyla konutta  teslim  olarak göndermeniz gerekir. Kira bedelinin tamamını bu şekilde göndermeniz gerekir eksik gönderilirse istenilecek sonuca ulaşılamaz.PTT için alacağı parayı da kiracı vermelidir.

Daha sonra PTT den kiraya verenin parayı alıp almadığı belgelendirilir. Bu hususta PTT memurları paranın teslim alınmadığına dair bir belge düzenlerler.

Bu belgeyle birlikte sulh hukuk hakimliğine başvurularak ödeme yeri tayini istemek gerekmektedir. Mahkeme kiraya verenin kira bedelini almadığına dair belgeyi tetkik edip borcun yatırılması için kiraya veren adına bir bankada hesap açtırılmasına  ve  paranın  buraya yatırılmasına karar verir.

Kiracı kira bedelini buraya yatırmakla kira borcundan kurtulmuş olur ve kiraya verenin istediği sonuçları elde etmesinin önüne geçmiş olur.

Yorum yapın