Eser Sözleşmesi Nedir ?

Eser sözleşmesi taraflardan birinin belli bir işi yapma diğer tarafın ise belli bir para ödeme borcu altına girdiği Türk borçlar kanununda düzenlenen bir sözleşme türüdür. Eser sözleşmesinde işi alan kişiye yüklenici, işi yapan, taahhüt eden (müteahhit) denilirken işi yaptıran kişiye iş sahibi denilmektedir. Eğer yüklenici yani işi yapan kişi sözleşmede aksine bir hüküm yoksa ve işi bir başkasına yaptırıyorsa bu kişiye de alt yüklenici veya taşeron denilmektedir.

Eser sözleşmesinde yüklenici sözleşme kapsamında üstlendiği işi sözleşme şartlarına uygun bir şekilde, şartnamede belirtilen niteliklerde ve sürede yaparak iş sahibine teslim etmekle sorumludur. İşin yapımı öncesinde veya sırasında meydana gelen atipik durumları iş sahibine bildirmekle yükümlüdür. Örneğin yapacağı için yasal mevzuata aykırı olduğunu bilen bir yüklenici durumu iş sahibine bildirmek ve bu işi yapmaktan kaçınmakla yükümlüdür. İşin devamında meydana gelen sorunları da vakit kaybetmeksizin iş sahibine bildirmesi gerekir.

İş sahibinin görevi de işin sözleşmede belirtilen şartlara ve kanunlara uygun bir şekilde teslim edilmesi halinde belirlenen ücreti ödemektedir. Eser sözleşmesi ile ilgili çıkacak uyuşmazlıklarda işin zamanında ve tam olarak teslim edildiğini ispat etme yükümlülüğü yüklenicide ilen ücretin tam olarak ödendiğini ispat yükümlülüğü iş sahibindedir.

Eser sözleşmesinin hizmet sözleşmesinden temel farkı hizmet sözleşmesinin sürekli bir hizmet alımı şeklinde gerçekleşmesine karşın eser sözleşmesinin belli bir eşyanın imâli veya hizmetin icrası ile tamamlanması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Eser sözleşmesinin satım sözleşmesinden temel farkı ise satım sözleşmesinin önceden meydana getirilmiş bir ürünün veya hizmetin alıcıya satılması şeklinde oluşurken eser sözleşmesi henüz ortada olmayan bir ürün veya hizmetin sözleşme kapsamında iş sahibi için sıfırdan üretilmesi veya icra edilmesi şeklinde gerçekleşir.

Bir terzinin sipariş üzerine elbise dikmesi, bir organizatörün düğün organizasyonunu gerçekleştirmesi, bir binaya havalandırma sisteminin kurulması, bir binanın inşa edilmesi hep eser sözleşmesinin konusunu teşkil eden işlerdendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir