Elektrik Sayacı Mühür Bozma

21. Ceza Dairesi         2016/243 E.  ,  2016/3011 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Mühür bozma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Sanığın borcundan dolayı kesilip mühürlenen elektrik sayacındaki mührü bozarak elektrik kullanmaya devam ettiğinin iddia edildiği olayda; sanığın suçlamayı kabul etmeyerek, kendisinin suç tariihnden önce bu adresten taşındığını belirtmesi ve elektrik aboneliğinin ….. adına kayıtlı olması karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tayini bakımından; mühürlenen ….seri nolu elektrik sayacının takılı olduğu …. sayılı …. adına abone kaydının bulunduğu…. Mah. …. Apt. D….. No:… ….sayılı adreste mühürleme ve fek tarihlerinde fiilen kimin ikamet ettiği, sanığın bu tarihler arasında farklı bir adreste ikamet edip etmediği araştırılıp tespit edildikten sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 31.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum yapın