Sahte Diploma İle Resmi Belgede Sahtecilik

21. Ceza Dairesi         2016/6571 E.  ,  2016/3031 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

Belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdirinin mahkemeye ait olduğu gözönüne alınıp, öncelikle adli emanetin …. sırasında kayıtlı sahte olduğu kabul edilen lise diploması aslı ve gerçek lise diploması örneği getirtilerek diplomada bulunması gereken unsurlar ve iğfal kabiliyeti yönünden mukayese edilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 31.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum yapın