Denetimli Serbestlik Yasası

denetimli serbestlik yasasıDenetimli Serbestlik Yasası 03/07/2005 tarihinde kabul edilerek 20/07/2005 tarih ve 25881 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’dur. Kanun’unda Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin soruşturma, kovuşturma, kovuşturma sonrası, salıverilme sonrası görevleri, koruma kurulları ve danışma kurullarının görev ve yetkileri sayılmıştır.

Denetimli Serbestlik Yasası Tam Metni

WORDPDF

Denetimli serbestlik ceza soruşturma ve kovuşturma evresi ile kovuşturma sonrası evrede Mahkeme tarafından verilen tedbir kararlarının denetimini gerçekleştirmektir. Denetimli serbestlik yasası kapsamında düzenlenen denetimli serbestlik bürolarının görevleri hakkında örnek vermek gerekirse; örneğin suç soruşturması kapsamında savcılık tarafından Mahkemeye sevk edilen ve Mahkeme tarafından hakkında belirli yerleşe başvurmak adli kontrol tedbiri kapsamında belirli gün ve saat aralıklarıyla kollukta imza atma yükümlülüğü yüklenen şüphelinin adli kontrol yükümlülüğü denetimli serbestlik müdürlüğü aracılığı ile takip edilir.

Bunun haricinde yurt dışı yasağı koyma, belirli bir yeri terk etmeme, eğitim tedbiri gibi çeşitli adli kontrol yükümlülüklerinin uygulanmasını ve takibini sağlama, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yer alan tedbir ve yükümlülük kararlarının infazını takip etme denetimli serbestlik yasası kapsamında denetimli serbestlik müdürlüklerinin görevler arasında yer almaktadır.

Hakkında imza atma yükümlülüğü öngörülen ve denetimli serbestlik müdürlüğü aracılığı ile takibi sağlanan şüpheliye suç soruşturması kapsamında verilen adli kontrol tedbirine ilişkin tebligat yapılır. Tebligat üzerine şüpheli imzalarını kararda belirtilen yerde belirtilen gün ve saatlerde atmaya başlar. İmza yükümlülüğüne uyulmaması, imzaların aksatılması halinde denetimli serbestlik müdürlüğü durumu ilgili adli merci olan savcılığa bildirir. Savcılık bu konuda bir karar vermek üzere Sulh Ceza Mahkemesi’ne dosyası sevk eder. Sulh Ceza Hakimi adli kontrol tedbirine uymayan şüphelinin doğrudan tutuklanmasına karar verebileceği gibi adli kontrol yükümlülüğüne uymamanın geçerli bir gerekçesi olduğu kanaatine varırsa tedbirin türünü veya zaman aralıklarını değiştirebilir.

Denetimli serbestlik yasası ve denetimli serbestlik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için sitemizin avukata sor sayfasını kullanarak sorularınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca iletişim bölümünden konuyla ilgili özel mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili yorum ve sorularınızı bu konunun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz.

Yorum yapın