Danıştay İnternet Sitesi

Danıştay idari yargı teşkilatı içerisinde yer alan İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların en üst temyiz merci olarak görev yapan ve tüm Türkiye çapında tek yetkili olarak çalışan yüksek yargı organıdır. Danıştay’ın temyiz merci olması yanında bazı idari görevleri de bulunmaktadır.

Danıştay’ın internet sitesinden dosya sorgulama ve emsal dosya sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Danıştay İnternet Sitesi:

http://www.danistay.gov.tr/

Danıştay Emsal Karar Sorgulama:

http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/

Danıştay Dosya Sorgulama:

http://vatandas.uyap.gov.tr/danistay/portal_baslangic.uyap?param=user

Yorum yapın