CIF Satış Ne Demektir ?

Uluslararası ticarette bir takım satış ve teslim usulleri vardır. Bunların başında CIF satış gelmektedir. Dünya çapında kullanılan bir terim olan CIF dışında farklı uluslararası satış usulleri de öngörülmüştür.

cif teslim şeklinde sigorta primi hangi tarafın sorumluluğundadır

CIF kelimelerin açılımı Cost, Insurance ve Freight; yani Mal Bedeli, Sigorta ve Navlundur. CIF satışta satıcı malları hazırlayarak gümrük işlemlerini yapar ve malları gemiye yükletir,  sigorta yaptırır ve gemi taşıma ücreti olan navlunu da öder.

Malların gemiye yüklenilmesi ile satıcının risk ve sorumluluk sona ererek alıcıya geçer. Alıcı malları gemiden teslim alır. Navlun ve sigorta masraflarını öder. İthalat gümrük işlemlerini yerine getirir. Satıcının yaptırdığı navlun ve sigorta sözleşmeleri hep alıcı lehine yaptırılmaktadır.

Yorum yapın