CFR Teslim Ne Demektir ?

CFR (COST, FREIGHT) teslim tıpkı daha önce sitemizde açıkladığımız FOB ve CIF gibi bir çeşit uluslararası mal satım-teslim şekillerinden biridir. Yine tıpku FOB ve CIF gibi deniz üzerinden yapılan taşımalarda kullanılmaktadır.

CFR teslimde satıcı malı üretir, ara taşımayı yaparak malları gemiye getirir, ihracat gümrük işlemlerini yaptırır ve eşyayı gemiye yükletir. Buraya kadar işlemler FOB ile aynı olmakla birlikte CFR’de satıcı artı olarak navlunu yani deniz taşıma ücretini de öder.

Karşılaştırmak gerekirse, FOB’ta satıcı navlun ödememektedir, CIF’te satıcı navlun ödemektedir ve son olarak CFR’de de satıcı navlun ödemektedir.

FOB = Üretim + Ara Taşıma + Yükleme CIF = FOB + Navlun + Sigorta
CFR = FOB + Navlun

CFR de malların gemi küpeştesini geçmesi ile sorumluluk sona erer. Navlunu satıcı ödemektedir yani taşıma ücreti CFR ile satıcı üzerindedir ancak sorumluluk taşıma sırasında alıcıya aittir.

Yorum yapın