Kategori «Ceza Hukuku»

Meşru Müdafaa Nedir ?

Nefsi Müdafaa ve meşru savunma isimleriyle de anılan meşru müdafaa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenen bir özel cezasızlık halidir. Meşru müdafaa halinde işlenen suçtan dolayı faile ceza verilmez ve yapılan ceza yargılaması neticesinde beraat karar verilir. Meşru müdafaa kanunda “gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı …

Taksir Ne Demek ?

Bu yazıda sizlere herkesin anlayabileceği bir şekilde taksir ne demek sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Taksir, Türk Ceza Hukukunun bir terimi olup ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinde de düzenlenmiş bulunan ve kast ile birlikte suçun manevi unsurunu oluşturan kavramdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 22/2’de taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın …

Trafik Cezası İtiraz

Bu yazıda sizlerle Trafik Cezası İtiraz nasıl gerçekleştirilir sorusunun cevabını vermek ve Trafik Cezası İtiraz dilekçesi örneği paylaşmak istiyoruz. Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine muhalefetten dolayı kolluk güçleri olan emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatı tarafından verilen idari para cezaları ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarına karşı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre itiraz etmek mümkündür. …

Hakaret Suçu

hakaret suçu

Hakaret Türk hukuk sisteminde hem tazminat ödemeyi gerektirir bir haksız fiil hem de ceza yargılamasını gerektirir bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Yani hakarete maruz kalan kişi kişilik haklarının zedelenmesinden dolayı faile karşı tazminat davası açabileceği gibi hakaret suçu sebebiyle ceza davası açılması için savcılığa suç duyurusunda da bulunabilir. İlki Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası olarak …

Denetimli Serbestlik Yasası

denetimli serbestlik yasası

Denetimli Serbestlik Yasası 03/07/2005 tarihinde kabul edilerek 20/07/2005 tarih ve 25881 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’dur. Kanun’unda Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin soruşturma, kovuşturma, kovuşturma sonrası, salıverilme sonrası görevleri, koruma kurulları ve danışma kurullarının görev ve yetkileri sayılmıştır. Denetimli Serbestlik Yasası Tam Metni WORD – PDF Denetimli serbestlik ceza soruşturma ve kovuşturma …

Malpraktis Davaları ve Hekimin Cezai Sorumluluğu

Malpraktis kelime manası bakımından yanlış uygulama anlamına gelmekle birlikte esasen diğer tüm meslekler için söz konusu olabilmektedir. Ancak malpraktis dendiğinde akla ilk olarak hekimin cezai sorumluluğu ve malpraktis davaları gelmektedir. Malpraktis Davaları Malpraktis davaları hekimin veya diğer sağlık çalışanlarının tedavi sürecinde kendilerine kusur atfedilebilecek bir yanlış tedavi neticesinde hastanın durumunun ağırlaşmasına veya ölümüne sebebiyet vermeleri neticesinde …

Ceza Hesaplama İnfaz Hesaplama Yatar Hesaplama

ceza hesaplama

Aşağıda yer alan butona tıklayarak ceza hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Mahkeme tarafından sonuç ceza miktarı infaz mevzuatı gereği tam olarak hapiste kalacağınız süreyi göstermez. Bunun için infaz hesaplama ve yatar hesaplama olarak tabir edilen formu doldurarak fiilen ne kadar hapiste kalacağınızı öğrenebilirsiniz. Ceza mevzuatı ve infaz mevzuatı gereği hapis cezasına mahkumiyeti kesinleşen bir hükümlü hakkında ceza …