Ceza Avukatı

Ceza hukuku suç teşkil eden eylemler için öngörülen cezai müeyyideleri ve şüpheli/sanık olarak tanımlanan suç fiilini işleyen kişinin soruşturulması ve yargılanması usulünü düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ceza avukatı, ceza hukuku alanında yargılama faaliyetine katılan ve ceza davalarında tecrübe kazanan avukattır ve ceza terminolojisinde şüpheli veya sanık müdafii olarak ifade edilmektedir.

Ceza Avukatı Kimdir ?

ceza avukatıCeza avukatı suç teşkil eden eylemlere karşı adli mercilerce başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar karşısında şüpheli veya sanık konumunda olan müvekkilini savcılık ve mahkemeler önünde savunan, müdafaa eden avukattır. Başta Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere ceza mevzuatına hakim, ceza soruşturma ve yargılamaları konusunda tecrübeli olan avukatlar kendilerini ceza hukukunda uzman avukat olarak tanımlamaktadır. Bu avukat yasal müdafi yani baro tarafından suçun niteliği gereği mecburi olarak görevlendirilen avukat olabileceği gibi vekalet ilişkisi kurularak şüpheli/sanık tarafından ücretli olarak vekil olarak sözleşme yapılan ve hukuk danışmanlığı hizmeti veren özel ceza avukat da olabilir.

Ceza Avukatı Ne Yapar ?

Ceza avukatı soruşturmanın henüz en başında kolluk güçlerinin ifadesi esnasında şüphelinin yanında yer alarak ona hukuki yardımda bulunur, müdafaa eder; sonrasında savcılığa sevk edilen şüphelinin savcılık ifadesine katılır. Şüphelinin adli kontrol veya tutuklama sevkiyle mahkemeye sevk edilmesi halinde yine mahkeme sorgusunda şüpheliyi müdafaa eder. Mahkeme tarafından adli kontrol veya tutuklama koruma tedbiri uygulanması halinde bu karara karşı üst merciye itirazda bulunabilir. Şüphelinin tahliyesini talep eder, tutuk incelemelerde tutukluluk halinin devamı kararına karşı itirazda bulunabilir.

Hakkında ceza davası açılan sanığın mahkeme nezdinde savunmasını yapar, yasal olarak savunur. Sanığın suça konu eylemi hakkında Mahkemeye savunma ve beyan dilekçesi verir. Mahkemenin vereceği hükmü temyiz ederek yüksek yargı mercilerinde temsil ederek kararın kesinleşmesine kadar müvekkilini savunur gerekirse mahkeme kararına karşı bireysel başvuru yoluna ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurabilir.

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatları mesleki tecrübeleriyle doğru orantılı olarak müvekillerinden ücret talep etmektedirler. İstanbul Barosu’nun 2017 yılı itibariyle tavsiye niteliğindeki en az ücret tarifesi ceza yargılamaları açısından tavsiye niteliğinde vekalet ücretlerini yayınlamaktadır. En az ücret tarifesinde yer alan ve sağ taraftaki görselde bulunan ücretleri avukatınız ile gerçekleştireceğiniz vekalet sözleşmesindeki ücret miktarı açısından göz önünde bulundurabilirsiniz.