Boşanmada Nafaka ve Nafaka Miktarı

Boşanmada nafaka hakimin tarafların ekonomik durumlarını dikkate alarak hükme bağladığı bir ödemedir. Nafakaya ilişkin hükümler kamu düzeninden olduğu için Mahkeme tarafların talepleriyle bağlı olmaksızın nafakaya hükmedebilir. Yine nafaka miktarı da Hakimin takdirindedir ve tarafların talepleri ile bağlı olmaksızın nafaka miktarını belirleyebilir. Bu durum anlaşmalı boşanma davasında dahi değişmez. Eğer hazırlanan anlaşmalı boşanma miktarında kararlaştırılan nafaka miktarı Hakim tarafından uygun bulunmazsa ve Hakim tarafından uygun görülen nafaka taraflarca kabul görmezse anlaşmalı boşanma davası reddedilir.

Boşanmada Nafaka Türleri Nelerdir ?

Boşanmada nafaka talebi hem boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eş tarafından yoksulluk nafakası adı altında hem de müşterek çocukların velayeti kendisine bırakılan eş tarafından iştirak nafakası adı altında istenebilir. Mahkeme yoksulluk nafakası kararını verirken tazminat kararının aksine tarafların kusur oranlarını dikkate almaz sadece tarafların ekonomik durumlarına ve boşanma ile büyük oranda ekonomik kayıp yaşayacak ve yoksulluğa düşecek olan bir taraf bulunup bulunmadığına bakar. Eşlerden biri boşanma ile yoksulluğa düşecekse nafaka ödeyecek olanın ekonomik durumu ile orantılı olarak nafaka miktarı belirler.

Boşanmada Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir ?

Örnek vermek gerekirse maddi geliri olmayan ve boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eşe ödenecek nafaka miktarı diğer eşin asgari ücretle geçinmesi halinde farkı, orta veya üst düzel gelir sahibi olması halinde farklı olacaktır. Bu durum çocuklara ödenecek iştirak nafakası için de geçerli. İştirak nafakası ödeyecek kişinin ekonomik durumu velayeti kendisine verilen eşe ödeyeceği iştirak nafakasının miktarını doğrudan etkileyecektir. Nafaka hesaplama tarafların ekonomik durumları bilinmeden mümkün değildir, her dava özelinde değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Peki boşanmada nafaka miktarı belirlenirken ekonomik durum araştırması neye göre yapılır ? Bunun için hakim eşlerin bulunduğu yer kulluk güçlerinden ekonomik ve sosyal durum araştırması yapmasını ister. Ekonomik ve sosyal durum araştırmasında eşin gelirinin ne kadar olduğu, ne iş yaptığı, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı, kendisiyle birlikte ikamet eden kişilerin gelirleri, oturduğu evin kira veya kendi mülkü olup olmadığı, kira ise ödediği kira miktarı gibi hususlar araştırılır. Ayrıca üzerine kayıtlı araç, gayrimenkul olup olmadığı, SGK kaydının bulunup bulunmadığı Mahkemece tespit edilir. Aynı hususlar nafaka talep eden eş için de araştırılıp ve tarafların ekonomik durumları ortaya çıktıktan sonra nafaka ödenmesi gerekip gerekmediği, gerekiyorsa miktarı takdir edilir.

Boşanmada Nafaka Hakkında Hakimin Rolü

Nafaka talebinde taleple bağlılık ilkesi geçerli değildir. Yani diğer taleplerde olduğu gibi yargılamanın başında nafaka talep edilmiş olması şart değildir, taraflar yargılamanın her aşamasında nafaka talebinde bulunabilirler. Ayrıca Mahkeme tarafın talep ettiği nafaka miktarı ile bağlı değildir. Hakim tarafın talep ettiği nafakadan fazlasına hükmedebileceği gibi nafaka talep edilmemiş olması halinde dahi durum gereklerine göre nafaka ödenmesine karar verebilir.

Özellikle çocuklarla ilgili konularda Hakim tamamen taraf taleplerinden bağımsız hareket edebilir. Boşanma ile ilgili olarak tarafların talepleri hakimi bağlamaz. Hakim çocuğun üstün menfaati doğrultusunda boşanma hükmünde çocukla ilgili hususları istediği gibi düzenleyebilir. Çocuk için ödenecek iştirak nafakası da bu şekildedir.

Mahkeme ayrıca davanın devamı süresince geçici olarak bir taraf lehine tedbir nafakasına hükmedebilir. Boşanma davaları bazen 1 yılı aşkın sürebilmekte ve bu süreçte yoksulluğa düşecek olan tarafın mağdur olmasını engelleme adına Mahkeme geçici olarak diğer tarafın tedbir nafakası ödemesini hüküm altına alabilir.

Boşanmadan Sonra Nafaka Miktarı Değişebilir mi ?

 

Nafaka artırımı ise bir diğer merak edilen husustur. Boşanmada nafaka miktarı belirlendikten ve boşanma kararında hüküm altına alındıktan sonra taraflar nafakanın artırımı veya nafakanın kaldırılması için dava açabilir. Bunun için tarafların ekonomik durumlarında önemli bir değişim olması gerekir. Ekonomik durumların değişmesi halinde Mahkeme duruma göre nafakaya artırabilir veya nafakayı tamamen ortadan kaldırabilir.

Eş lehine takdir edilen yoksulluk nafakası eşin başka bir kişiyle evlenmesi halinde sona erecektir. Örneğin çalışmayan bir eş lehine takdir edilen nafaka eşin çalışmaya başlaması halinde de sona erebilir ancak bu otomatik olarak gerçekleşmez diğer eşin ekonomik koşulların değişmiş olması nedeniyle nafakanın kaldırılması için dava açması gerekir. Müşterek çocuklar lehine takdir edilen iştirak nafakası da çocuğun 18 yaşına girmesi ve reşit olması ile sona erecektir.

Yazıyı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Yazıyı beğendiyseniz çevrenizdekilerin de bilgilenmesi için lütfen sosyal medya hesaplarınız aracılığı ile paylaşınız. Ayrıca konuyla ilgili olarak boşanma avukatı danışma yazımızı da okuyabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir