Kategori «Boşanma Hukuku»

Katılma Alacağı Kişisel Mal Edinilmiş Mal Ayrımı

8. Hukuk Dairesi 2016/17565 E. , 2017/8035 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair kararın davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz’in 8.3.2016 gün ve 2015/11882 Esas, 2016/4110 Karar sayılı …

Boşanma Avukatı Danışma Hizmeti Hakkında

boşanma avukatı

Öncelikle şunu belirtmekte fayda bulunmaktadır; aslında resmi olarak avukatların boşanma avukatı, ceza avukatı gibi resmi olarak ünvanları bulunmamakla birlikte bazı avukatlar belli alanlarda daha fazla dava alarak uzmanlaşmakta ve genelde bu alanlarda hizmet vermektedirler. İşte boşanma avukatı danışma konusunda bu tür avukatlar genelde boşanma davalarına baktığı ve bu alanda daha çok tecrübe kazandığı için bu isimle …

Boşanma Davasında Eşit Kusur Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1573 E. , 2017/1195 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Eskişehir 3. Aile Mahkemesince “her iki boşanma davasının kabulüne” dair verilen 14/03/2013 gün ve 2012/597 E. 2013/208 K. sayılı kararının taraf vekilleri tarafından temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20/11/2013 gün ve 2013/13313 …

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Boşanmada çocuğun velayeti eşlerden birine verildikten sonra eşler sonrasında velayetin değiştirilmesi davası ile müşterek çocuğun velayeti hususundaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirler. Bunun için yapılması gereken Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi davası açmaktır. Ancak davanın kabul edilebilmesi için geçerli bir sebebin bulunması gerekir. Boşanma davası ile müşterek çocukların velayetini alamamış olan kişi velayetin değiştirilmesi davası ile çocukların …

Boşanma Dilekçesi Örneği

boşanma dilekçesi örneği

Sitemize gelen soruları kategorize etmek gerekirse bunlardan boşanma hukukuyla ilgili olanlar en yüksek sayıyı oluşturuyorlar. Özellikle de boşanmak isteyen kişilerin bunu ne şekilde gerçekleştirebilecekleri ve nasıl boşanma davası açabilecekleri ile ilgili sorular yoğunlukta. Tabiki boşanma dilekçesi örneği isteyenler de var. Aslında boşanma dilekçesi tamamen sizin neden boşanmak istediğiniz ve Medeni Kanun’da yer alan boşanma gerekçelerinden …

Boşanmada Nafaka ve Nafaka Miktarı

Boşanmada nafaka hakimin tarafların ekonomik durumlarını dikkate alarak hükme bağladığı bir ödemedir. Nafakaya ilişkin hükümler kamu düzeninden olduğu için Mahkeme tarafların talepleriyle bağlı olmaksızın nafakaya hükmedebilir. Yine nafaka miktarı da Hakimin takdirindedir ve tarafların talepleri ile bağlı olmaksızın nafaka miktarını belirleyebilir. Bu durum anlaşmalı boşanma davasında dahi değişmez. Eğer hazırlanan anlaşmalı boşanma miktarında kararlaştırılan nafaka …

Boşanma Davası Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Aşağıdaki yargıtay kararında boşanma davasında mahkemenin manevi tazminata hükmederken hangi kriterleri göz önünde bulundurması gerektiği hususu ele alınmıştır. 2. Hukuk Dairesi 2016/747 E. , 2017/5657 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından kusur belirlemesi, …