Arsa Parsellerin Birleştirilmesi Tevhid İşlemi

arsaların tevhidiTapu kütüğünde ayrı ayrı tescil edilmiş olan ve birbirlerine sınırı bulunan birden fazla arsaların (parsellerin) gerekli işlemlerin tapuda yapılmasıyla tek bir arsa (parsel) haline getirilmesine tevhid (birleştirme) denir. Tevhid işleminin yapılması ile elde edilebilecek olan büyük arsaya daha fazla kapalı alana sahip binalar veya daha fazla inşa alanı hakkı sağlanmaktadır. Dolayısıyla bu yola iktisadi açıdan kârlı gayrimenkuller üretilebilmesi için başvurulabilir.

Aynı kişiye ait olan taşınmazlar birleştirilebileceği gibi farklı kişilere ait olan taşınmazlarda birleştirilebilir. Farklı kişilere ait olan taşınmazlar birleştirilirken tüm taşınmaz sahiplerinin muvafakat (onaylama,kabul) vermesi gerekmektedir.

Birleştirilecek taşınmazlar, üzerinde tapuya şerh edilmiş olarak rehin hakkı, ipotek tesisi veya bir irtifak hakkı bulunan kişilerin de muvafakat vermesi gerekmektedir. Yabancı kişilerin birleştirme talepleri Türk vatandaşlarının tabi olduğu usule göre uygulanır.

Ancak tevhidi yasak olan yerler de vardır. Örneğin: imar planlarına göre yol, yeşil saha, park, otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkulların bu kısımlarının ifrazı veya tevhidine izin verilmeyeceği imar kanununda belirtilmektedir.

Ayrıca yapılacak birleştirmenin imar planlarına uygun olması gerekmektedir.

Yorum yapın