Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesi

Anayasa Mahkemesi tüm Türkiye çapında tek yetkili olarak başkent Ankara’da yerleşik olarak görev yapan bir yüksek yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi’nin yargılama ve idari olmak üzere pek çok görevi bulunmaktadır. Kanunların, Anayasa değişikliklerinin Anayasa’ya uygunluğunun denetlenmesi, bireysel başvuru kararlarının incelenmesi, bir takım üst düzey yönetici ve bürokratların yargılanması, siyasi parti kapatma davalarının görülmesi bu görevlerden sadece bazılarıdır.

Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği soyut norm denetimi, somut norm denetimi, bireysel başvuru gibi yargılama faaliyetlerine ilişkin kararlara ulaşmak mümkündür.

Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesi:

http://www.anayasa.gov.tr/

Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası:

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/kararlar/kbb.html

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Kararları

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/kararlar/yucedivan.html

Yorum yapın