Abonelik Sözleşmeleri Konferansı

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği 2015-2016 Tüketici Hukuku Konferanslarına ek konferans ilave edilmiştir:

Abonelik Sözleşmeleri

Doç. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu

13 Mayıs 2015

Saat: 13.00-15.00

Yer: İstanbul Çağlayan Adliyesi C1 Blok Kat:3 Seminer Salonu

2

Yorum yapın