5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Ceza hukukunun temel kanunlarından biri olan Ceza Usul Hukuku‘nun temel esaslarını ve usul hükümlerini, güvenlik tedbirleri, koruma tedbirleri ve ceza yargılamasını soruşturma, kovuşturma ve itiraz, temyiz yollarına ilişkin usulleri düzenleyen yürürlükteki kanun 17/12/2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu‘dur.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5271&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5271

Yorum yapın