Kategori «Tüketici Avukatı»

Tüketici Hakları Nelerdir ?

tüketici hakları nelerdir

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Tüketici Kanunu) içerisinde tüketici lehine pek çok düzenleme içermektedir. Bu yazımızda Tüketici Kanununda yer alan ve tüketiciyi korumayı amaçlayan tüketici takları nelerdir kısaca bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Tüketici bir mal veya hizmeti mesleği veya ticari olmayan amaçlarla edinen kişidir. Tüketici Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü uyuşmazlık konusunun değerine göre Tüketici Mahkemesi veya …

Tüketici Hakları Ürün İadesi

Tüketicilerin karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin yasal düzenlemeleri içeren mevzuat 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dur. Aşağıda açıklayacağımız hususlarda bu tarihten sonra gerçekleştirilecek olan tüketici sözleşmeleri için geçerlidir. Bu tarihten önce gerçekleştirilen tüketici sözleşmeleri bakımından yürürlükten kalkan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Tüketici hakları ürün iadesi denildiği zaman bunu iki …

Katılmalı Sözleşme Nedir Yargıtay Kararı

kanal katılım bedeli

Aşağıdaki Yargıtay kararında önceden içeriği belirlenmiş bulunan ve kitlelere yönelik hazırlanan katılmalı sözleşme tanımı yapılmıştır. Kararda ayrıca kayıp kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli adı altında alınan ücretlerin iadesine hükmedilmiştir. Dikkat! (07.05.2017) Ancak bu karardan sonra 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda bu bedellerin tahsil edilmesinin önünü açan yasal düzenlemeler yapılmış olup 07.05.2017 tarihi itibariyle bu …

Harcama İtirazı Chargeback Nedir ?

kredi kartı üyelik aidatı

İngilizcesi “chargeback” olan ve “ters ibraz” olarak da adlandırılabilen harcama itirazı başvurusu kredi kartı ile ilgili olarak yaşadığınız bazı problemlerde gerçekleştirebileceğiniz bir itiraz yoludur. Aşağıda yer alan problemlerden bir tanesi ile karşılaştığınızda bankanıza harcama itirazında bulunabilirsiniz: Tarafınızdan yapılmayan ancak ekstreye yansıyan ödemeler söz konusu ise, İşlem tutarı ekstrede hatalı gözüküyorsa, Aynı işlem için kartınızdan birden fazla …

Satıcıyla Yapılan Sözleşmelerdeki Hangi Şartlar Haksız Şart Kategorisindedir ?

Geçen yazımızda haksız şartlara karşı nasıl bir korunma ile kendimizi koruyabileceğimizi yazmıştık bu yazımızda ise hangi şartların içerik olarak haksız şart niteliğini taşıdığını ele alacağız. İçerik olarak aşağıda sayacağımız kapsama giren şartlar haksız şart olarak değerlendirilmektedir. 1) Tüketicinin, satıcı, sağlayıcı veya kredi verenin yapma veya yapmama şeklinde bir fiili sonucu hayatını kaybetmesi veya maddi zarara …

Taksitle Satış Sözleşmesi Nasıl Yapılır Ve Hangi Şartlar Yer Alabilir ?

Günümüzde bir çok ürün kampanyalarla veya tüketicinin talebiyle taksitle alınabilmektedir. Taksitle satış sözleşmesinin tüketicinin korunması hakkında kanunda belirtildiği haliyle kesinlikle yazılı olarak yapılması zorunludur . Geçerli bir taksitli satış sözleşmesinden bahsede bilmemiz için şu şartların bulunması gerekmektedir: 1- Tüketicinin ,satıcının veya sağlayıcının isim ünvan açık adresleri ve varsa iletişim bilgileri 2- Malın veya hizmetin vergiller …

Haksız Şart Nedir,Banka Kredisi Masrafı Nasıl Geri Alınabilir?

şebeke hisse bedeli

Günümüzde bankalar ve büyük ticari şirketler müşTerileri ile aralarında matbu yani önceden hazılanmış sözleşmeler kullanmaktadır. Ve bu sözleşmeler genellikle bankayı veya şirketi koruyucu ve tüketici aleyhine olan koşulları içermektedir. Tüketici zayıf durumda olduğu için tüketiciyi koruma kanunu bu konuda bir düzenleme getirmiş ve haksız şart içeren sözleşmelerde ki bu hükümlerin tüketiciye uygulanamayacağına yer vermiştir.Konuyu banka …