Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Tekerrüre Esas Sabıka Aleyhe Bozma Yasağı


Tekerrüre Esas Sabıka Aleyhe Bozma Yasağı
Bu yazıyı beğendiniz mi?

21. Ceza Dairesi         2015/7680 E.  ,  2016/3053 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
HÜKÜM : Mahkumiyet

Sanığın tekerrüre esas sabıkası olduğu halde TCK’nun 58. madde hükümlerinin uygulanmaması isabetsizliği aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
T.C. Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk nedeniyle; TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin olan tüm kısımların hükümden çıkartılması ile yerine “TCK’nın 53. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına” ibaresi eklenmek suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.


〉 Aradığınızı bulamadıysanız avukata soru sor sayfasını kullanabilirsiniz!

BUNA DA GÖZAT:  Elektrik Sayacı Mühür Bozma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir