Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: eşit işlem borcu

İşverenin Eşit İşlem Borcu Yargıtay Kararı

İşverenin Eşit İşlem Borcu Yargıtay Kararı

Genel
Yargıtay kararında eşit işlem boru ifadesinin ne anlama geldiği ve işverenin iş hukuku eşit işlem borcu yükümlülüğüne aykırı eylemlerinin hukuki sonucu düzenlenmektedir. Eşit işlem borcu nedir, hangi durumlarda işveren eşit işlem borcunu ihlal eder, eşit işlem borcu ihlali halinde işçinin talep edebileceği haklar nelerdir?9. Hukuk Dairesi         2017/8204 E.  ,  2017/5375 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ KONU: Eşit işlem borcu ihlaliDAVA : Davacı, ihbar tazminatı ile eşit işlem borcuna aykırılık tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya in