Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: eşimin sevgilisine tazminat davası

Aldatan Eşin Sevgilisine Manevi Tazminat Davası

Aldatan Eşin Sevgilisine Manevi Tazminat Davası

Boşanma Avukatı, Mahkeme Kararları
YARGITAY 4. Hukuk Dairesi, ESAS: 2014/16857, KARAR: 2015/13339Davacı H....vekili Avukat ... tarafından, davalı H.. Ö.. aleyhine 07/03/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/09/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. (daha&helliip;)