Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: eş ve babadan maaş

Hem Babadan Hem Kocadan Maaş Alınır Mı ?

Hem Babadan Hem Kocadan Maaş Alınır Mı ?

Mahkeme Kararları
YARGITAY 21. Hukuk Dairesi          2015/11647 E.  ,  2016/6609 K. 14.04.2016Davacı, eşinden ölüm aylığı almakta iken babasından da yetim aylığı almaya hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.K A R A RDavacı, 506 sayılı Yasa kapsamında bulunan koca ve babasından dolayı her iki ölüm aylığını alabileceğinin tesbiti ile bağlanmayan birikmiş aylığının faizi ile birlikte tahsilini istemiştir. Mahkeme davanın kabulüne karar vermiştir.