Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: emlakçı kira komisyonu

Emlak Yer Gösterme Sözleşmesi ve Emlakçı Komisyonu

Emlak Yer Gösterme Sözleşmesi ve Emlakçı Komisyonu

Mahkeme Kararları
Aşağıdaki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında emlakçılar tarafından ev almak isteyen müşterilere imzalatılan emlak yer gösterme sözleşmesi sonucunda emlakçının müşteriden hangi şartlarda ücret talep edebileceği, emlakçının bizzat ev sahibi ile kiracıyı yüz yüze getirmesi gerekip gerekmediği, sözleşmenin imzalanmış ve sadece evi gösterilmiş olmasının yeterli olup olmadığı hususunda açıklamalar yer almaktadır.Hukuk Genel Kurulu         2017/644 E.  ,  2017/460 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “istirdat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.04.2012 gün ve 2009/266 E., 2012/173 K. sayılı kararın temyiz incelemesinin davalı vekilince istenilmesi üzerine, Yargıtay 13