Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: elektrik mühür bozma

Elektrik Sayacı Mühür Bozma

Elektrik Sayacı Mühür Bozma

Mahkeme Kararları
21. Ceza Dairesi         2016/243 E.  ,  2016/3011 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Mühür bozma HÜKÜM : MahkumiyetSanığın borcundan dolayı kesilip mühürlenen elektrik sayacındaki mührü bozarak elektrik kullanmaya devam ettiğinin iddia edildiği olayda; sanığın suçlamayı kabul etmeyerek, kendisinin suç tariihnden önce bu adresten taşındığını belirtmesi ve elektrik aboneliğinin ..... adına kayıtlı olması karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tayini bakımından; mühürlenen ....seri nolu elektrik sayacının takılı olduğu .... sayılı .... adına abone kaydının bulunduğu.... Mah. .... Apt. D..... No:... ....sayılı adreste mühürleme ve fek tarihlerinde fiilen kimin ikamet ettiği, sanığın bu tarihler arasında farklı bir adreste ikamet edip etmediğ