Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: çocuğun hırsızlığı

Suçun Gündüz Vakti İşlenmesi ve Çocuğun Algılama Yeteneği

Suçun Gündüz Vakti İşlenmesi ve Çocuğun Algılama Yeteneği

Mahkeme Kararları
13. Ceza Dairesi         2015/14763 E.  ,  2016/6921 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... Çocuk Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığının ihlali HÜKÜM : MahkumiyetMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I-Suça sürüklenen çocuk ... ... hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün incelenemesinde; Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, II-Suça sürüklenen çocuk ... ... hakkında hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal; suça s