Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: çalınan malın iadesi

Hırsızlık Konusu Malın Kısmen İadesi

Hırsızlık Konusu Malın Kısmen İadesi

Mahkeme Kararları
YARGITAY 22. Ceza Dairesi 2015/11377 E. , 2016/4411 K. "İçtihat Metni"Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, cezaların türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 1-Olayın tek görgü tanığı olduğu anlaşılan Ali Gök'ün kovuşturmaya çağrılmayarak 5271 sayılı CMK'nın 210/1. maddesine aykırı davranılması, 2-Tanık.. soruşturma evresindeki ifadesinde, müştekiye ait işyerine dört kişinin girdiğini gördüğünü beyan ettiği, adı geçen tanık tarafından yakalanan ... isimli kişinin Clio marka araçla kaçan üç kişinin ... Arap lakaplı bir arkadaşı olduğunu söylediği, olaydan birkaç saat sonra tarif edilen araç yakalandığından araç içinde.. ve suça sürüklenen çocuğun yakalandığı, ... isimli kişinin bahsettiği Arap lakaplı kişinin suça sürüklenen çocuk olup olm