Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: boşanmada tazminat davası

Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanma Avukatı, Genel, Mahkeme Kararları
Boşanmada Tazminat: Aşağıdaki Yargıtay kararında boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların kusurları incelendiğinde davalı erkeğin daha kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma davası neticesinde erkeğin maddi desteğini kaybettiği ve davalı erkeğin kusurlu hareketlerinin davacı kadının kişilik haklarını ihlal niteliğini taşıdığı anlaşıldığından, davalının davacıya maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.2. Hukuk Dairesi         2015/22898 E.  ,  2017/2021 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, maddi-manevi tazminat ve nafaka taleplerinin reddi yönünden, d