Cumartesi, Temmuz 22Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: boşanma davasında tazminat

Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanmada Tazminat ve Daha Kusurlu Eş

Boşanma Avukatı, Genel, Mahkeme Kararları
Boşanmada Tazminat: Aşağıdaki Yargıtay kararında boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların kusurları incelendiğinde davalı erkeğin daha kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma davası neticesinde erkeğin maddi desteğini kaybettiği ve davalı erkeğin kusurlu hareketlerinin davacı kadının kişilik haklarını ihlal niteliğini taşıdığı anlaşıldığından, davalının davacıya maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.2. Hukuk Dairesi         2015/22898 E.  ,  2017/2021 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, maddi-manevi tazminat ve nafaka taleplerinin reddi yönünden, d
Boşanma Manevi Tazminat Miktarı

Boşanma Manevi Tazminat Miktarı

Boşanma Avukatı, Mahkeme Kararları
2. Hukuk Dairesi         2015/12460 E.  ,  2016/2831 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. Onun için, kişilik haklarını ihlal e