Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: boşanma davasında çocuk

Boşanma ve Çocuk

Boşanma ve Çocuk

Boşanma Avukatı, Mahkeme Kararları
Boşanma ve Çocuk: Aşağıda yer alan Yargıtay kararında boşanma davası esnasında mahkemenin ortak çocuğun velayetinin belirlenmesi sürecinde eğer idrak yaşındaysa bizzat Mahkeme Hakimi tarafından veya istinabe yoluyla dinlenmesi ve gerekirse uzman pedagogtan çocuğun hangi tarafın velayeti altında bırakılmasının çocuğun menfaatleri açısından uygun olacağının tespiti açısından rapor alınması gerektiği belirtilmektedir.2. Hukuk Dairesi         2016/19999 E.  ,  2017/2107 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İştirak Nafakası-Velayetin Değiştirilmesi, Kişisel İlişki KurulmasıKonu: Boşanma ve çocukTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı tarafından, her iki dava yö