Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: boşanılan eşle birlikte yaşama

Boşanılan Eşle Fiilen Birlikte Yaşama Gelir Veya Aylıktan Kesme

Boşanılan Eşle Fiilen Birlikte Yaşama Gelir Veya Aylıktan Kesme

Boşanma Avukatı, Mahkeme Kararları
YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2015/195 E. , 2016/138 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İş MahkemesiTaraflar arasındaki “kurum işleminin iptali/alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İş Mahkemesince asıl davanın kabulüne birleşen davanın reddine dair verilen 26.06.2013 gün ve 2011/192 E., 2013/250 K. sayılı kararın incelenmesi davalı/davacı kurum vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 21.04.2014 gün 2013/15871 E., 2014/8494 K. sayılı ilamı ile; (...Dava, davacının aldığı ölüm aylığını, 5510 sayılı Kanun'un 56/2 fıkrası uyarınca iptal eden kurum işleminin iptali, kesilen aylıkların hakediş tarihlerinden itibaren yasal faizi ile yeniden bağlanması istemli olup; karşı dava ise karşı davacı/davalı SGK'nun 01/10/2008 tarihinden sonra aylığın kesil