Cumartesi, Temmuz 22Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: boşandıktan sonra birlikte yaşamak

Boşanma Davasından Sonra Birlikte Yaşama

Boşanma Davasından Sonra Birlikte Yaşama

Boşanma Avukatı, Mahkeme Kararları
YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2015/826 E. , 2016/137 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “kurum işleminin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;... Asliye Hukuk Mahkemesince (iş mahkemesi sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 24.12.2013 gün ve 2013/61 E., 2013/173 K. sayılı kararın incelenmesi davalı kurum vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 16.06.2014 gün ve 2014/9399 E., 2014/14742 K. sayılı ilamı ile; (...Hakkında verilen boşanma kararı 17.10.2002 tarihinde kesinleşen davacıya, 04.10.2003 tarihinde yaşamını yitiren iştirakçi babası üzerinden hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla bağlanan yetim aylığının, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığının belirlendiği gerekçesiyle, davalı Kurumca kesildiği