Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: belirli mal bırakma

Miras Hukukunda Artmirasçı Atama Uygulaması

Miras Hukukunda Artmirasçı Atama Uygulaması

Hukuki Makaleler
Mirasbırakanın malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin vefatı sonrasındaki yansımaları ile mirasçının iktisap ettiği malvarlığı üzerindeki mülkiyet hakkından kaynaklanan ayni yetkileri arasında Roma Hukukundan bu yana sağlanmaya çalışılan hassas dengenin Modern Türk Medeni Hukukundaki karşılığı artmirasçılık kurumudur. (daha&helliip;)