Perşembe, Temmuz 27Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: bankanın kişisel verileri kaydetmesi

Banka Çalışanının Kişisel Verileri Şahsi Mail Adresine Göndermesi

Banka Çalışanının Kişisel Verileri Şahsi Mail Adresine Göndermesi

Mahkeme Kararları
YARGITAY 12. Ceza Dairesi 2015/4348 E. , 2016/4865 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Hüküm : CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraatVerileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili ve mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın, ...bankta portföy yöneticisi olarak çalıştığı dönemde, çalıştığı şubenin müşteri bilgilerini bankaya ait sistemden kendi şahsi mail adresine gönderdiği, daha sonra ...banktan ayrılıp başka bir bankada çalışmaya başladıktan sonra elde ettiği bu bilgileri kullandığı iddiasına konu olayda, Sanığın savunmasında “normal şartlarda zaten KOBİ Portföy yöneticisi olara