Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: bağ kur sigortalılığının tespiti davası

Tarım Bağ-Kur Sigortalı İhya Ödemesi ve Yaşlılık Aylığı Ödemesi

Tarım Bağ-Kur Sigortalı İhya Ödemesi ve Yaşlılık Aylığı Ödemesi

Mahkeme Kararları
YARGITAY 21. Hukuk Dairesi 2015/12248 E. , 2016/6833 K. 18.04.2016Davacı, 01/02/2013 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün, taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.K A R A RDava, davacının ihya kapsamında ödediği 3719 Tarım Bağ-Kur sigortalı gününün geçerli olduğunun tespiti ve 04.01.2013 tarihli yaşlılık aylığı tahsis talebine istinaden aylık bağlanması istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davanın yasa