Salı, Temmuz 25Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: avukat portal

Avukat İle Müvekkil Arasındaki İşlerde Görevli Mahkeme

Avukat İle Müvekkil Arasındaki İşlerde Görevli Mahkeme

Mahkeme Kararları
YARGITAY 20. Hukuk Dairesi         2016/1135 E.  ,  2016/3637 K. "İçtihat Metni" İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki davada Ankara 8. Asliye Hukuk ile Ankara 8. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesince, 6502 sayılı Kanun gereğince uyuşmazlığa bakma görevinin tüketici mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur. Ankara 8. Tüketici Mahkemesince, taraflar arasında tüketici ilişkisi bulunmadığı gerekçesi ile karşı görevsizlik kararı verilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç Başlı