Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Etiket: anasayfa

Kaçakçılık Konusu Eşya Hakkında Arama Elkoyma Tasfiye ve Müsadere İşlemleri [PDF]

Kaçakçılık Konusu Eşya Hakkında Arama Elkoyma Tasfiye ve Müsadere İşlemleri [PDF]

Hukuki Makaleler
Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirleme amacıyla 21.03.2007 tarihinde kabul edilen ve 31.02.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda gümrük işlerine tabi tutmaksızın ülkeye eşya sokma, gümrük kapıları dışından ülkeye eşya sokma, kanun gereği ihracı yasak olan eşyayı ülkeden çıkarma gibi bir takım kaçakçılık suçları düzenlenmiştir. (daha&helliip;)
Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol” [PDF]

Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri “Adli Kontrol” [PDF]

Hukuki Makaleler
Hem soruşturma hem de kovuşturma safhasında ceza yargılamasının sıhhatli bir şekilde ilerleyebilmesi ve yine aynı doğrultuda sıhhatli bir şekilde sonuçlandırılabilmesi kaygısıyla suça konu fiili gerçekleştirdiği iddiası ile yargılanan şüpheli veya sanık hakkında yetkili yargı mercilerince geçici olarak alınan önlemlere koruma tedbiri denilmektedir. (daha&helliip;)
Suçların İçtimaı [PDF]

Suçların İçtimaı [PDF]

Hukuki Makaleler
Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan “Kaç tane fiil varsa o kadar suç; kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır / Quot crimina tot poenae” ilkesine istisna teşkil etmek üzere suç ve ceza politikamızın bir gereği olarak bir fiil ile birden fazla suç normunun ihlali halinde suçların içtimaı hükümleri devreye sokulup ihlal edilen normlardan yalnız birinin cezası esas alınmak suretiyle aynen veya artırım yapılmak suretiyle ceza tatbiki gerçekleştirilebilmektedir. (daha&helliip;)